Wednesday, October 2, 2013

Rainbows new series. Royal Academy! Нови цртани Реинбов компаније, Краљевска Академија!

London, UK -- Rainbow is set to wow the crowds at MIPJunior 2013 in Cannes with a brand new kids show,Royal Academy.
Royal Academy is a hilarious and exciting new take on some of our best-loved fairy tales and focuses on the adventures of Rose Cinderella, the newest student at Royal Academy. She is also the granddaughter of one of the school’s founding families – as are her new classmates Hawk Snowwhite, Travis Beast, Pearl Rapunzel and Violet LeFrog. These five famous fairy tale families not only run the school but also the lives of their grandchildren – or at least they try to! When the fairy tale clans aren’t fighting with each other, they’re butting heads with Rose and the rest of the new generation, who have their own ideas about what the life of a ‘Prince Charming’ or a ‘Damsel in Distress’ is all about!
The new comedy series, aimed at kids aged 5 to 10, features 26 half-hour episodes and the combination of sumptuous animation and engaging and exciting storylines is sure to delight and entertain audiences across the world! Rainbow’s outstanding pedigree in the field of kids entertainment shows the potential for Royal Academy, having been behind one of the biggest hits of recent years in the shape ofWinx Club – the show about young fairies that is now onto its sixth series!
To say we are excited about Royal Academy is an understatement, as this new series is going to be phenomenal!” says Iginio Straffi, Chairman and CEO of Rainbow Group. “This is the product of many years work by the Rainbow team and everything about it – animation, script, voice acting and music – is absolutely top notch, so everybody is going to be blown away when they see it!” 

                                                             -------------------------------------------------

Краљевска Академија је смешна и узбудљива преддолазећа серија везана за неке од наших омиљених бајки и фокусира се на авантуре Розе Пепељуге, најновијег студента у Краљевској Академији. Она је такође и унука једне од фамилије оснивача школе - као и што су њени нови пријатељи из разреда Хаук Снежана, Травис Звер, Прл (Бисерка) Златокоса и Виолет ЛеФрог (Жабица). Ових пет познатих фамилија из бајки не само да  надзиру школу, већ и животе својих унука- или макар то покушавају! Када се кланови бајке не свађају једни са другим, препиру се са роуз и остатком нове генерације, који имају своје идеје о томе је живот "Принца на белом коњу" или шта је у ствари "Дама у невољи" . 
Нова комедија, препоручена за особе од 5 до 10 године, имће 26 епизода од по пола сата! Анимација и прича овог цртаћа одушевиће  многу публику шриом света. "Реинбов"ин одличан рад у индустрији серијала за децу показује велики потецијал за Краљевску Академију, након свега они су иза изванредног рада највећег хита последњних године, односно Winx Club - a, цртани о вилама који очекује изузетну шесту сезону. 

"Да кажемо да смо узбуђени због Краљевске Академије је разумљиво, са обзиром да ће нови серијал бити феноменалан", говори Иђинио Штрафи, преседитељ, односно главни директор Реинбов компаније. "Ово је резултат вишегодишњег рада Реинбов тима и свега о њему - анимација, скрипт, гласовни глумци, музика - све је абсолутно под савршено,  тако да ће сви бити одувани када буду видели

No comments:

Post a Comment